1. Bent u patiënt? Klik op de naam van het product waar u mee wordt behandeld. U kunt u op dit gedeelte registreren en het aanmeldproces doorlopen met de EU-code, die vermeld staat op de verpakking.. 
  2. Bent u zorgverlener? U kunt rechtsonder inloggen met uw BIG-code.
Avonex®
Fampyra®
Plegridy®
Tecfidera®

Privacy

Uw privacy beschermen
Wij hechten eraan uw privacy te respecteren. Omdat gegevens over iemands gezondheid, interesses op gezondheidsgebied en gezondheidszorg privé zijn en gevoelig liggen, weten we dat u bedenkingen kunt hebben om die informatie met ons te delen.
We dringen erop aan dat alle gebruikers van onze website www.multiplecare.nl (de "Website") dit Beleid inzake Privacy en Gegevensbescherming lezen om meer inzicht te krijgen in het beleid en de praktijken die wij hebben ontwikkeld om persoonlijke informatie te beschermen en om onze relaties met derden die toegang kunnen hebben tot die informatie, beter te begrijpen.

1. Informatie die we verzamelen.

We hebben toegang tot de volgende categorieën informatie over u en uw bezoek aan de Website. Slechts een paar van die categorieën identificeren u direct, maar elke categorie biedt informatie over uw interesses en activiteiten die gebruikt kan worden om conclusies over u te trekken.

Informatie die u vrijwillig verstrekt:

Registratie op de Website.
Biogen heeft deze Website zo gemaakt dat u ons kunt bezoeken en informatie kunt raadplegen over de diensten en producten die wij aanbieden, zonder uw identiteit te onthullen of vrijwillig persoonlijke gegevens te verstrekken waarmee u te identificeren bent. Als u ervoor kiest uzelf te registreren om speciale onderwerpen of diensten van Biogen te gebruiken, als consument dan wel als professional in de gezondheidszorg, zullen we "persoonlijk identificeerbare informatie" van u vragen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, die gebruikt kan worden om contact met u op te nemen. Als deze informatie wordt gecombineerd met informatie over uw gezondheid of medische toestand, noemen wij de resulterende informatie "persoonlijke medische informatie".

Informatie die routinematig wordt verzameld door onze Websitetechnologie:
IP-adres.
We registreren het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer als u de Website bezoekt. Het IP- adres identificeert u niet persoonlijk, maar biedt ons de gelegenheid om de communicatie met u in stand te houden terwijl u door de Website bladert.

Cookies.
We verzamelen ook informatie over uw gebruik van de Website door cookies en vergelijkbare technologieën. Een "cookie" is een unieke numerieke code die we naar uw computer sturen, zodat we uw interesses en voorkeuren kunnen volgen en u herkennen als terugkerende bezoeker van de Website. Met cookietechnologie kunnen we "clickstream"-data verzamelen, wat geen persoonlijk identificeerbare informatie is, maar uw activiteiten op de Website weergeeft, waaronder uw belangstelling voor bepaalde medische aandoeningen. Een cookie verzamelt niet uw naam of andere persoonlijk identificeerbare informatie, maar als u de Website opnieuw bezoekt, kunnen wij u dankzij de cookie de inhoud en onderwerpen aanbieden die vermoedelijk uw grootste belangstelling hebben op grond van uw eerdere activiteiten op de Website.

2. Hoe we uw gegevens gebruiken.

We gebruiken de informatie over uw gebruik van de diensten en activiteiten op de Website om gebruikerspatronen te volgen en we proberen te analyseren waar onze gebruikers de voorkeur aan geven, zodat we betere diensten en activiteiten voor u kunnen ontwerpen. De persoonlijk identificeerbare gegevens en persoonlijke medische informatie die u verstrekt, kunnen worden gebruikt om op maat gemaakte aanbiedingen, informatie en diensten te ontwikkelen, evenals diensten die zijn toegesneden op uw interesses en voorkeuren.
Persoonlijk identificeerbare gegevens.
U hoeft uzelf niet te registeren om het merendeel van de informatie en diensten die op de Website voor consumenten beschikbaar zijn te gebruiken. Als u ervoor kiest uzelf te registeren, zullen wij de persoonlijk identificeerbare gegevens die u verstrekt, gebruiken om u een e-mail te sturen ter bevestiging van uw registratie op de Website en om op vragen van u te reageren. Daarnaast kunnen wij u van tijd tot tijd e-mails zenden met speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven met informatie waarvan wij denken dat die u kunnen interesseren. Ook zullen die gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen of diensten van Biogen op het gebied van MS.

IP-adres

Wij gebruiken het IP-adres van uw computer niet alleen om de communicatie met u in stand te houden terwijl u door de Website bladert, maar we gebruiken het ook om de aangeboden inhoud op de Website te personaliseren. We bewaren IP-adressen en we bewaren die tezamen met persoonlijk identificeerbare gegevens.

Cookies
We gebruiken de data die we krijgen via het gebruik van cookies om uw ervaring op de Website op maat te maken door te anticiperen op informatie en diensten die uw interesse kunnen hebben. Voorts analyseren we de met de cookietechnologie verzamelde informatie om ons te helpen het functioneren van de Website te verbeteren door het verkeer in populaire delen te volgen en door diensten en informatie die we aanbieden, aan te passen om aan de wensen van de klant tegemoet te komen. We zullen clickstreamdata die beschikbaar zijn via het gebruik van cookies koppelen aan de persoonlijk identificeerbare gegevens en persoonlijke medische informatie die u eventueel elders op de Website verstrekt. We gebruiken de informatie die we via het gebruik van cookies verzamelen voor onze zakelijke doeleinden, waaronder de werking van de Website, evenals voor onderzoek- en productanalyses die ons helpen om onze producten beter te verkopen. We staan geen andere websites of derden toe om onze cookies te gebruiken voor hun eigen doeleinden of om hun eigen cookies op uw computer te plaatsen als u via de Website toegang zoekt tot diensten.

Leveranciers
Van tijd tot tijd kunnen wij relaties met verschillende leveranciers hebben die ons ondersteunen bij het ontwerp en onderhoud van onze systemen en onze computerbeveiliging, bij het reageren op e- mail en vragen van klanten, en bij het tot stand brengen van speciale aanbiedingen. We zullen onze leveranciers geen toestemming geven om onze klanteninformatie te gebruiken voor enig doel dat niet samenhangt met onze bedrijfsvoering.

Rechtshandhaving.
Onder bepaalde omstandigheden kan van ons verlangd worden dat we uw persoonlijk
identificeerbare gegevens en/of persoonlijke medische gegevens verstrekken als gevolg van een rechterlijke beslissing, dagvaarding, huiszoekingsbevel, wet of regelgeving. Wij zullen meewerken door te reageren op dergelijke verzoeken, waarbij we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de verzoeker de gevoelige aard begrijpt van de persoonlijk identificeerbare gegevens en/of persoonlijke medische informatie die ze eventueel ontvangen. We behouden ons ook het recht voor om samen te werken met opsporende instanties om onderzoek te doen naar gebruikers die onze regels schenden en gedrag vertonen dat onwettig of schadelijk is voor de andere gebruikers van de Website en om die te vervolgen.

Productrapporten.
Als u contact met ons opneemt in verband met uw ervaring met het gebruik van een van onze producten, kunnen wij de informatie die u levert, gebruiken als wij rapporten overleggen aan de regelgevende instanties op het gebied van medicijnen en als dit anderszins van ons bij wet verlangd wordt. We kunnen de informatie ook gebruiken om contact op te nemen met de behandelend arts om follow-up te geven in verband met een onverwachte gebeurtenis waarbij ons product is gebruikt.

3. Onze relatie met derden.
We kunnen derden inzetten om diensten en informatie te leveren op de Website en we kunnen diensten in samenwerking met anderen aanbieden onder een gezamenlijk merk. We kunnen ook derden inzetten om data te analyseren die verzameld zijn op de Website. We zullen uw persoonlijk identificeerbare gegevens of persoonlijke medische informatie niet bekendmaken aan iemand anders, behalve aan onze werknemers en die derden met wie we een zakelijke relatie hebben. Als we een derde-contractant toestaan dat hij toegang heeft tot uw persoonlijk identificeerbare gegevens of persoonlijke medische informatie, zal deze alleen toestemming hebben om die informatie te nemen of te gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.

Wij beloven dat wij geen door u op de Website verstrekte persoonlijk identificeerbare gegevens of gezondheidsgerelateerde persoonlijke informatie zullen verkopen of bekendmaken aan een niet- gelieerde derde zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve dat wij een relatie kunnen aangaan met andere ondernemingen om u inhoud of diensten aan te bieden op een gezamenlijke basis of onder een gezamenlijk merk. Op een website van een gezamenlijk merk zult u zowel het Biogen-logo als het logo van de andere merkpartner afgebeeld zien op uw scherm. Om toegang te krijgen tot de diensten van een website onder gezamenlijk merk moet u wellicht een onlineregistratieformulier invullen en die registratie-informatie kan gedeeld worden met de andere merkpartner. U dient het privacybeleid van de afzonderlijke sites onder gezamenlijk merk te lezen, aangezien dat op punten kan afwijken van het onze. Het lezen van dit beleid draagt ertoe bij dat u een overwogen besluit kunt nemen of u uw gegevens wilt verstrekken aan een bepaalde website. Vergeet overigens niet dat u altijd kunt kiezen om uw gegevens niet te delen met een partnerwebsite door te besluiten geen gebruik te maken van de dienst of inhoud van de website onder gezamenlijk merk.

Andere belangrijke informatie over onze relatie met derden: Links naar andere websites.
De Website heeft ook links naar websites waarvan wij menen dat u die handig en informatief zou kunnen vinden. Wees er echter op bedacht dat, anders dan de websites die onder Biogens controle staan, wij de inhoud of diensten van deze websites niet onderschrijven of aanbevelen, en
dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van die andere websites. We moedigen het aan dat u zich bewust bent van het privacybeleid van elke website die u bezoekt en dat u dat beleid ook leest. Wij brengen u in herinnering dat uitspraken in dit privacybeleid uitsluitend van toepassing zijn op de informatie die via deze Website door Biogen wordt verzameld. Adverteerders.
We staan adverteerders niet toe om hun reclame op deze Website te plaatsen en we zullen geen toestemming geven dat advertentieservers van derden cookies gebruiken om informatie te verzamelen van gebruikers van de Website.

4. Ons kinderbeleid.
De inhoud en diensten van de Website zijn bedoeld voor volwassenen van achttien jaar en ouder. De Website is niet ontworpen om kinderen als gebruiker te trekken. Als wij ontdekken dat een gebruiker jonger dan 18 persoonlijk identificeerbare en/of persoonlijke medische informatie op de Website heeft verstrekt, of dat een provider informatie heeft verstrekt over een patiënt die jonger is dan 18, zullen wij dergelijke informatie verwijderen uit onze actieve databases overeenkomstig ons verwijderbeleid, dat beschreven staat in het deel over Privacykeuzes.

5. Uw privacykeuzes.
Als u een interactief instrument of interactieve dienst op de Website gebruikt, zal u gevraagd worden om bevestigend te kiezen ("opt-in") om die gevraagde informatie te verstrekken. U kunt er altijd voor kiezen die gevraagde informatie niet te geven. E-mail ontvangen. U kunt ervoor kiezen om updates over ontwikkelingen betreffende Biogen per e-mail te ontvangen. Als u op een later moment besluit dat u die e-mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven van onze e-maillijst door een e-mail met "Uitschrijven" als onderwerp te sturen aan info.nederland@biogenidec.com.

Cookies accepteren.
Uw browsersoftware kan zo zijn ingesteld dat die cookies afwijst, maar als u cookies afwijst, kan het zijn dat bepaalde functies van de Website niet goed functioneren. Cookies en vergelijkbare technologieën zijn de manier waarop wij ervoor zorgen dat we direct de informatie kunnen ophalen en aan u leveren als u de Website gebruikt.
Correctie of wijzigen van persoonlijke gegevens. U kunt uw persoonlijk identificeerbare gegevens en/of persoonlijke medische informatie die u eerder hebt verstrekt via de Website op elk moment wijzigen via de volgende mogelijkheden: U kunt contact opnemen met ons via info.nederland@biogenidec.com.
U kunt naar het volgende adres schrijven: Biogen Netherlands B.V. Postbus 42 1170 AA Badhoevedorp Nederland

Persoonlijke gegevens verwijderen.
U kunt eerder verstrekte persoonlijk identificeerbare gegevens en/of persoonlijke medische informatie op elk moment verwijderen via de volgende mogelijkheden: U kunt contact opnemen met ons via info.nederland@biogenidec.com. U kunt ook naar het volgende adres schrijven:
Biogen Netherlands B.V.
Postbus 42 1170 AA Badhoevedorp
Nederland

Verwijderingsbeleid
De informatie die u ons hebt verstrekt, is opgeslagen op servers die worden gebruikt en onderhouden door Biogen en derden die zijn gecontracteerd door Biogen. Gebruikers van de Website dienen zich ervan bewust te zijn dat het technologisch niet mogelijk is om elk afzonderlijk record van de door u aan Biogen verstrekte informatie van onze servers te verwijderen. De noodzaak om back-ups van onze systemen te maken om informatie te beschermen tegen ongewenst verlies betekent dat er een kopie van informatie over u en uw met gezondheid samenhangende interesses kan bestaan in niet-wisbare vorm die moeilijk dan wel onmogelijk voor ons te vinden is. Desondanks beloven wij dat Biogen na ontvangst van uw verzoek, voor zover bij wet toegestaan, alle persoonlijk identificeerbare gegevens en/of persoonlijke medische informatie zullen verwijderen die is opgeslagen in de databases die Biogen actief gebruikt voor onderzoek en dagelijkse zakelijke activiteiten, of die is opgeslagen op andere eenvoudig te doorzoeken media. Daarnaast zullen we commercieel redelijke inspanningen plegen om geen persoonlijk identificeerbare gegevens en/of persoonlijke medische informatie bekend te maken die is opgeslagen in een niet-wisbare vorm na ontvangst van uw verzoek tot verwijdering, tenzij anders bij wet is vereist.
Wees u ervan bewust dat het kan zijn dat wij het verzoek van een klant mogelijk niet honoreren om informatie aan te passen of te verwijderen, die was geleverd aan Biogen door een professional in de gezondheidszorg of een consument in verband met een negatieve gebeurtenis met een medicijn.

6. Onze beveiligingsmaatregelen.
We willen dat uw persoonlijk identificeerbare gegevens en persoonlijke medische informatie zo veilig is als redelijkerwijs mogelijk. Databeveiliging. We gebruiken encryptie om de integriteit en privacy te helpen veiligstellen van een deel van de persoonlijk identificeerbare gegevens en persoonlijke medische informatie die u aan ons hebt verstrekt. Als aanvullende beveiligingsvoorzorgsmaatregel worden alle persoonlijk identificeerbare gegevens en/of persoonlijke medische informatie fysiek bewaard achter firewalls die voldoen aan de branchenormen of die overtreffen, om te voorkomen dat binnendringers toegang krijgen. Hoewel wij redelijke inspanningen plegen om persoonlijk identificeerbare gegevens en/of persoonlijke medische informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of verandering door derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat er altijd enig risico is dat een onbevoegde derde een internetverzending kan onderscheppen of dat dieven een manier zullen vinden om onze beveiligingssystemen te omzeilen.

7. Wijzigingen in ons privacybeleid.
Wij zullen persoonlijk identificeerbare gegevens alleen gebruiken op de manier als beschreven in het privacybeleid zoals dat gold toen de informatie van u werd verkregen. Wij behouden ons echter het recht voor om de bepalingen van dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door herzieningen op de Website te melden. Als wij op enig moment besluiten om persoonlijk identificeerbare gegevens en/of persoonlijke medische informatie te gebruiken op een manier die afwijkt van wat gold op het moment van verkrijging ervan, zullen wij gebruikers per e-mail op de hoogte brengen voor zover we e-mailadressen hebben. U zult op dat moment de keuze krijgen tot een "opt-in" voor eventueel aanvullend gebruik of bekendmaking van uw persoonlijk identificeerbare gegevens en/of persoonlijke medische informatie die u vóór de wijziging in het privacybeleid aan ons beschikbaar hebt gesteld.